Diennakts tālruņi :

 

​+371 67628881
+371 29510356
 

Vienības gatve 48A, Rīga,

LV-1004

L.Paegles iela 9, Sigulda, (28444555)

 

Jautājiet mums, ja Jums ir kādas neskaidrības saistībā ar apbedīšanu (pabalstiem, dokumentu formēšanu un citi jautājumi), jebkurā laikā un vietā mēs centīsimies Jums palīdzēt!

Konsultācijas sniedzam bezmaksas, visu diennakti!!!

Šeit Jūs varat atrast informāciju kā rīkoties, ja nomirst cilvēks, kā arī citu svarīgu informāciju.

Ja cilvēks ir miris mājās dabīgā nāvē.

 

Ja cilvēks ir miris mājās dabīgā nāvē, tuviniekiem ir jāsazinās un jāizsauc mirušā ģimenes ārsts. Ģimenes ārsts ieradīsies pie mirušā un konstatēs nāves faktu, un balstoties uz mirušā slimības vēsturi izrakstīs “Medicīnisko apliecību par nāves cēloni”. Šī apliecība par nāves cēloni ir nepieciešama lai saņemtu Miršanas apliecību. Pēc šīs procedūras tuviniekiem ir jānogādā mirušais morgā, vai arī jāsazinās ar apbedīšanas biroju, kas mirušo nogādās morgā, vai arī ja tuvinieki mirušo ir nolēmuši glabāt mājās līdz bēru dienai, tad mirušais ir jānovieto aukstā telpā. 

 

Ir gadījumi, kad ģimenes ārsts nevar ierasties uz notikuma vietu lai kostatētu nāves faktu (piemēram- nāve iestājusies naktī u.c.), bet mirušā slimības vēsture un nāves cēlonis ģimenes ārstam ir skaidrs. Šajā gadījumā Jums ir jāvienojas ar ģimenes ārstu, ka Medicīnisko apliecību par nāves cēloni varēsiet saņemt pie ģimenes ārsta poliklīnikā vai privātpraksē, kā arī saņemiet ģimenes ārsta apstiprinājumu, ka mirušo var transportēt uz morgu.  Pēc šīs procedūras tuviniekiem ir jānogādā mirušais morgā, vai arī jāsazinās ar apbedīšanas biroju, kas mirušo nogādās morgā, vai arī ja tuvinieki mirušo ir nolēmuši glabāt mājās līdz bēru dienai, tad mirušais ir jānovieto aukstā telpā.

 

Ja ģimenes ārsts nevar ierasties, tad izsauciet ātro medicīnisko palīdzību, kas konstatēs nāves faktu un izsniegs dokumentu par nāves konstatāciju. Dokuments, ko izsniedz ātrā medicīniskā palīdzība nav Medicīniskā apliecība par nāves cēloni. Šo dokumentu kopā ar mirušā pasi ir jāiesniedz ģimenes ārstam kas uz iesniegto dokumentu pamata, kā arī uz mirušā slimības vēstures pamata izsniegs Medicīnisko apliecību par nāves cēloni. Pēc ātrās medicīniskās palīdzības aizbraukšanas, tuviniekiem ir jānogādā mirušais morgā, vai arī jāsazinās ar apbedīšanas biroju, kas mirušo nogādās morgā, vai arī ja tuvinieki mirušo ir nolēmuši glabāt mājās līdz bēru dienai, tad mirušais ir jānovieto aukstā telpā. Ātrajai medicīniskajai palīdzībai nav pienākums un tā arī netransportē mirušo uz morgu.

 

Ja cilvēkam ir palicis slikti, ir izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība, un cilvēks ir nomiris medicīnas darbinieku klātbūtnē. Ātrā medicīniskā palīdzība konstatēs nāves faktu un izsniegs dokumentu par nāves konstatāciju. Dokuments, ko izsniedz ātrā medicīniskā palīdzība nav Medicīniskā apliecība par nāves cēloni. Tuviniekiem jāsazinās ar mirušā ģimenes ārstu, dokumentu par nāves konstatāciju kopā ar mirušā pasi ir jāiesniedz ģimenes ārstam, kas uz iesniegto dokumentu pamata, kā arī uz mirušā slimības vēstures pamata (ja ģimenes ārstam šī vēsture ir zināma) izsniegs Medicīnisko apliecību par nāves cēloni. Pēc ātrās palīdzības aizbraukšanas, tuviniekiem ir jānogādā mirušais morgā, vai arī jāsazinās ar apbedīšanas biroju, kas mirušo nogādās morgā, vai arī ja tuvinieki mirušo ir nolēmuši glabāt mājās līdz bēru dienai, tad mirušais ir jānovieto aukstā telpā. Ātrajai medicīniskajai palīdzībai nav pienākums un tā arī netransportē mirušo uz morgu.

 

 

Ja nāves iemesls nav zināms

 

Ja cilvēks ir nomiris mājās, ir jāsazinās un/vai jāizsauc mirušā ģimenes ārsts. Ja ģimenes ārstam nāves iestāšanās cēlonis nav zināms (cilvēkam iepriekš nav bijušas nekādas slimības vai mirušais nav apmeklējis savu ģimenes ārstu), ģimenes ārsts izsniegs norīkojumu mirušā autopsijas veikšanai lai noskaidrotu nāves cēloni.  Pēc šīs procedūras tuviniekiem mirušais ir jānogādā uz patoloģiski anatomisko izmeklēšanu, vai arī jāsazinās ar apbedīšanas biroju, kas mirušo nogādās uz patoloģiski anatomisko izmeklēšanu. Medicīnisko apliecību par nāves cēloni izrakstīs ārsts, kurš veiks autopsiju.

 

Ja cilvēks ir nomiris mājās, izsauciet ātro medicīnisko palīdzību. kas konstatēs nāves faktu un izsniegs  norīkojumu autopsijas vekšanai. Dokuments, ko izsniedz ātrā medicīniskā palīdzība nav Medicīniskā apliecība par nāves cēloni. Kontaktējaties ar mirušā ģimenes ārstu. Ja ģimenes ārstam nāves iestāšanās cēlonis nav zināms (cilvēkam iepriekš nav bijušas nekādas slimības vai mirušais nav apmeklējis savu ģimenes ārstu), ģimenes ārsts apstiprinās, ka ir jāveic autopsija nāves cēloņa noskaidrošanai.  Tuviniekiem mirušais ir jānogādā uz patoloģiski anatomisko izmeklēšanu, vai arī jāsazinās ar apbedīšanas biroju, kas mirušo nogādās uz patoloģiski anatomisko izmeklēšanu. Medicīnisko apliecību par nāves cēloni izrakstīs ārsts, kurš veiks autopsiju.

 

 

Ja cilvēks ir miris no vardarbīgas nāves vai ir noticis nelaimes gadījums.

 

Pie vardarbības pazīmēm pieskaita: transporta negadījumus, krišana pa kāpnēm, krišana no augstuma, dažādas brūces, saindēšanas ar alkoholu, medikamentiem, ķīmiskām vielām, nezināmām vielām (mehāniski bojājumi, asfiksija, saindēšanās).

 

Ja ir redzamas vardarbības pazīmes ir jāizsauc policija, kas informēs un izlems par tālākajiem soļiem, un nozīmēs tiesu medicīnas ekspertīzi. Policija nodrošinās mirušā transportēšanu tikai uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes morgu, kur tiks veikta autopsija. Medicīnisko apliecību par nāves cēloni izrakstīs ārsts, kurš veiks autopsiju. 

 

Ja ir noticis nelaimes gadījums ir jāizsauc policija, kas informēs un izlems par tālākajiem soļiem, un nozīmēs tiesu medicīnas ekspertīzi. Policija nodrošinās mirušā transportēšanu tikai uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes morgu, kur tiks veikta autopsija. Medicīnisko apliecību par nāves cēloni izrakstīs ārsts, kurš veiks autopsiju.

 

Pēc mirušā nogādāšanas Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes morgā, tuviniekiem ir jāsazinās ar savu izvēlētu apbedīšanas biroju, lai vienotos par tālākajām rīcībām un pienācīgi apglabātu mirušo.

 

Policija ir jāizsauc sekojošos gadījumos, kā arī ātrā medicīniskā palīdzība ziņo policijai sekojošos gadījumos:

 • ja ir bijusi vardarbīga nāve (mehāniski bojājumi, asfiksija, saindēšanās)

 • nāve iestājusies uz ielas vai sabiedriskajā transportā

 • uz mirušā ķermeņa redzamas vardarbīgas nāves pazīmes vai ir aizdomas par vardarbīgu nāvi

 • mirušais savā dzīvesvietā ir viens

 • mirušais neatrodas savā dzīvesvietā

 • mirušais ir ārvalstnieks

 • aizdomas, ka miris izdarot pašnāvību, saindējoties ar alkoholu, vai pārdozējis narkotikas

 • nāve iestājusies organizācijas vai personas vainas dēļ

 • nāve iestājusies darba vietā

 • nāve iestājusies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā

 

 

Ja cilvēks ir miris ārstniecības iestādē

 

Ja slimnieks ir miris ārstniecības iestādē, tad piederīgajiem par tuvinieka nāvi paziņo slimnīcas personāls.

Piederīgajiem būs jāierodas attiecīgajā slimnīcas nodaļā, kurā gulēja mirušais, lai nokārtotu formalitātes. Ja piederīgajiem nāves cēlonis ir zināms un nav pretenziju pret mirušā ārstēšanu, tad ir jāuzraksta iesniegums lai netiek veikta mirušā autopsija, kur norāda iemeslu kādēļ atsakās no autopsijas un, ka pretenziju par ārstēšanu nav. Pretējā gadījumā tiks veikta mirušā autopsija.

Sekcija (autopsija) ir obligāta tikai tādos gadījumos, ja ārstiem nav skaidrs nāves iemesls. Autosiju nāves cēloņa noskaidrošanai veic arī tādos gadījumos, ja piederīgie apšauba nāves cēloni, un/vai nav apmierināti ar mirušā ārstēšanu.

 

Medicīnisko apliecību par nāves cēloni izrakstīs ārstējošais ārsts un/vai nodaļas vadītājs.

Ja tiek veikta autopsija- to izraksta pataloganatoms, kas veic mirušā autopsiju.

Medicīnisko apliecību par nāves cēloni piederīgie var saņemt slimnīcas morgā, vai ja slimnīcai morga nav- attiecīgajā nodaļā.

 

 

Miršanas apliecība

 

Pēc Medicīniskās apliecības par nāves cēloni saņemšanas, ir jānoformē Miršanas apliecība. 

Lai noformētu Miršanas apliecību ir nepieciešami sekojoši dokumenti:

 • Medicīniskā apliecība par nāves cēloni,

 • Mirušā pase

 • Tuvinieka, kas formēs Miršanas apliecību, personas apliecinošam dokumentam. 

Miršanas apliecību varat  noformēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, novada domē vai pagasta pašvaldībā, kas ir tiesīga noformēt un izsniegt šāda veida dokumentu.

Miršanas apliecība tiek izsniegta bez maksas. Miršanas apliecība ir nepieciešama, lai kārtotu mantojuma lietas, kapavietu un citiem gadījumiem.

Lai tuviniekiem būtu ērtāk, tad SIA "ELIZIUMS-1" piedāvā Miršanas apliecības formēšanas pakalpojumus.

 

 

Apbedīšanas pabalsts un citi pabalsti

 

Zemāk ir informācija par to, kādi pabalsti no valsts, pašvaldībām pienākas tuviniekiem.

 

1. Apbedīšanas pabalsts, papildus informāciju Jūs varat atrast šeit:  https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/apbedisanas-pabalsts/

Veidlapa, ko jāiaizpilda, lai saņemtu apbedīšanas pabalstu ("Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam"): http://www.vsaa.lv/lv/noderigi/iesniegumu-veidlapas/pabalstu-iesniegumi

Dokumenti ko jāiesniedz, lai saņemtu pabalstu:

 • Miršanas apliecības kopiju (oriģinālu ir jāuzrāda)

 • Aizpildītu veidlapu: Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam

 • Tuvinieki apbedīšanas pabalstu arī var pieprasīt elektroniski caur portālu www.latvija.lv

 

2.  Ja mirušais ir pensionārs (saņēmis Latvijas pensiju- vecuma un/vai invaliditātes, un/vai izdienas) un ir palicis dzīvs tā laulātais draugs, arī pensionārs (saņem Latvijas pensiju- vecuma un/vai invaliditātes, un/vai izdienas), un ja ir bijusi oficiāli noslēgta laulība (ir Laulības apliecība), tad laulātais draugs ir tiesīgs saņemt pabalstu laulātajam. Papildus informācija šeit: http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/vienreizejs-pabalsts-mirusa-laulatajam 

Veidlapa, ko jāiaizpilda, lai saņemtu  pabalstu laulātajam ("Iesniegums vienreizēja pabalsta laulātajam piešķiršanai"): http://www.vsaa.lv/lv/noderigi/iesniegumu-veidlapas/pabalstu-iesniegumi 

Dokumenti ko jāiesniedz, lai saņemtu pabalstu:

 • Miršanas apliecības kopiju (oriģinālu ir jāuzrāda)

 • Laulības apliecības kopiju (oriģinālu ir jāuzrāda)

 • Aizpildītu veidlapu: Iesniegums vienreizēja pabalsta laulātajam piešķiršanai

 

3. Miršanas pabalsts no pašvaldības, kurā mirušais ir deklarēts. Ar jautājumu par miršanas pabalstu, tuviniekiem ir jāgriežas attiecīgajā pašvaldībā. 

Ja mirušais ir bijis Rīgā deklarējies un ja apbedīšanas pabalsts ko izsniedz VSAA ir mazāks par 426,86 EUR. (Piemēram apbedīšanas pabalsts no VSAA ir 245,00 EUR, tad iesniedzot dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā, Jūs varat saņemt 426,86-245,00=181,86 EUR no Rīgas Sociālā dienesta, t.i Rīgas Sociālais dienests piemaksā starpību līdz summai 426,86 EUR).

Vairāk informācijas jūs varat meklēt mājas lapā: https://www.eriga.lv/ServiceCards/Default.aspx?cardExternalId=RD000202AJ0014

 

4. Apbedīšanas pabalsts no Krievijas:

 • ja mirušais ir saņēmis militārā dienesta pensionāra pensiju no Krievijas Federācijas

 • ja mirušais ir saņēmis pensiju no Krievijas Federācijas

 

 
 
 
 
 
 
 

FOLLOW US:

 • Google+ B&W

© 2023 by Funeral Home. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now